Όροι Χρήσης

 1. Αποδοχή Όρων Χρήσης
 2. Τροποποίηση Όρων
 3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
 4. Πολιτική Cookies
 5. Δηλώσεις Αποποίησης
 6. Συμμετοχή
 7. Περιορισμός Ευθύνης
 8. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων
 9. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα
 10. Δικαιώματα Αποκλειστικής Κυριότητας στη Διαδικτυακή Τοποθεσία
 11. Αποζημίωση και Απαλλαγή
 12. Διακοπή Λειτουργίας της Διαδικτυακής Τοποθεσίας
 13. Επίλυση Διαφορών
 14. Διαιρετότητα
 15. Μη Παραίτηση
 16. Επικεφαλίδες

 

Όροι Χρήσης

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία («Διαδικτυακή Τοποθεσία») σας παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 42 – Τ.Κ. 12133 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094006237 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000249401000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@zampa.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-5747655.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας (το «Περιεχόμενο») και για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδέχεται να στείλετε, υποβάλετε ή/και δημοσιεύσετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία («Περιεχόμενο Χρήστη») ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι εν λόγω όροι ενδέχεται να είναι επιπρόσθετοι αυτών των Όρων Χρήσης ή, όπου και μόνο τότε και στον βαθμό που προσδιορίζεται ρητώς, ενδέχεται να αντικαθιστούν αυτούς τους Όρους χρήσης.

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας δεσμεύεστε νομικά για τους Όρους Χρήσης και για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν ή σε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία.

2. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν από τη Ζάμπα Α.Ε. οποιαδήποτε στιγμή. Αυτοί οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους. Εξακολουθώντας να προσπελάζετε ή να χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή Τοποθεσία μετά την εν λόγω ανάρτηση, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις. Συνιστάται να εξετάζετε τακτικά οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Η Ζάμπα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να επιφέρει αλλαγές ή να πραγματοποιήσει ενημερώσεις στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή στο Περιεχόμενο της Διαδικτυακής Τοποθεσίας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Ζάμπα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να αρνείται ή να διακόπτει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή σε μέρος αυτής με άμεση ισχύ χωρίς ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Είμαστε διαφανείς σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε καθώς και τα δικαιώματά σας. Έχουμε μονίμως διαθέσιμες για εσάς όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ώστε να μπορείτε να ελέγχετε όταν το κρίνετε απαραίτητο και, επίσης, θα βρείτε και επιπλέον πληροφορίες για κάθε επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια που συνεργάζεστε μαζί μας. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται από την Ζάμπα Α.Ε. και τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της. Η Ζάμπα A.E. εκτιμά το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας μέσω των επισκέψεών σας στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, στη διεύθυνση http://www.zampa.gr ή σε σχετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε σελίδες ή/και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές τοποθεσίες (συλλογικά «Σελίδες της Ζάμπα A.E.»). Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Ζάμπα A.E. όταν αλληλεπιδράτε με αυτήν, όπως όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Ζάμπα A.E., όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της, όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία, όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών και όταν αλληλεπιδράτε με τη Ζάμπα A.E. ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, κ.λπ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές και μη συλλογές όλων των τύπων προσωπικών δεδομένων.

Η Ζάμπα Α.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών της διαδικτυακής τοποθεσίας που συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Ζάμπα Α.Ε. διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή υποβάλετε ένα αίτημα, ή ασκήσετε τα εκ του Κανονισμού Δικαιώματα σας, όπως αυτά παρατίθενται κατωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθυνόμενοι ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ζάμπα Α.Ε. (Μπαλοπούλου Παρασκευή Βασιλική, info@zampa.gr, τηλ. 210-5747655).

Συλλογή Δεδομένων

Όταν αλληλεπιδράτε με τη Ζάμπα Α.Ε., για παράδειγμα όταν επισκέπτεστε μία από τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες (π.χ. ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνουν:

 • προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος ή με την πρώτη εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, π.χ. όταν κάνετε μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), κ.λπ.,
 • διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies,
 • τοποθεσία,
 • πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • τη χρήση και τις δραστηριότητες σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες της Ζάμπα Α.Ε.,
 • τα ενδιαφέροντά σας, και
 • άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες της Ζάμπα Α.Ε.

Σας ζητάμε να μας κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 • αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της Ζάμπα A.E. στο διαδίκτυο,
 • ενεργοποίηση ή δήλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή για βελτίωση της λειτουργικότητας,
 • λήψη πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ζάμπα A.E.,
 • συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες της Ζάμπα A.E., συμπεριλαμβανομένων των καναλιών/σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών τοποθεσιών μας,
 • αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες με τη Ζάμπα A.E.,
 • συμβολή στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και στη δημιουργία καμπανιών που σχεδιάζονται με γνώμονα εσάς, στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και στη συνεχή βελτίωση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών,
 • συνεισφορά στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και παροχή δυνατότητας στη Ζάμπα A.E. να σας ενημερώνει για δοκιμές νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή να σας συμπεριλαμβάνει σε αυτές,
 • επίλυση προβλημάτων καταναλωτών ή/και προϊόντων και υπηρεσιών, και
 • λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτυακών τοποθεσιών της Ζάμπα A.E.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ άλλων όπως:

 • διαχείριση σχέσεων πελατών,
 • βελτίωση επικοινωνιών,
 • ανάλυση και κατανόηση αλληλεπιδράσεων πελατών,
 • εφαρμογή προγραμμάτων ασφαλείας, και
 • προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες μας και που πιστεύουμε ότι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για να σας ενημερώνουμε πότε ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.

Έννομο Συμφέρον

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας,
 • να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια,
 • να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα πεδία της διαδικτυακής τοποθεσίας,
 • να ενημερώνεστε για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας), π.χ. να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες ή να στέλνουμε στοχευόμενα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφόρμες τρίτων κ.λπ.,
 • να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης,
 • να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, για τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνετε και τα ψωνίζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα,
 • να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών,
 • να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας),
 • να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον,
 • να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών,
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων, και
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συλλογή Δεδομένων με Αυτοματοποιημένα Μέσα

Όταν επισκέπτεστε αυτή την διαδικτυακή τοποθεσία, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies κ.λπ.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες web analytics τρίτων στην παρούσα σελίδα, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies κ.λπ. στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να προβάλουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δεν ελέγχονται από εμάς). Μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφημίσεις στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών μας.

Η Ζάμπα Α.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση των διαδικτυακών τοποθεσιών της και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτούς και την καλύτερη εμπειρία τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Συνεργαζόμαστε με παρόχους, προμηθευτές, ασφαλιστές και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς. Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας προβάλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για τα προϊόντα των συνεργατών μας, των προμηθευτών μας και τρίτων μερών. Με την προϋπόθεση ότι εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας και αποδέχεστε να ενημερώνεστε για τις προωθητικές μας ενέργειες, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση στο διαδίκτυο που έχουμε τοποθετήσει στις διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε ή στις διαδραστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Διεθνείς Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Κατά καιρούς μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν μεταφέρουμε πληροφορίες στους αντιπροσώπους ή στους συμβούλους μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Τα Δικαιώματά Σας

 • Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Opt-Out): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παραπάνω.
 • Μη συμμετοχή σε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου: Μπορείτε να ζητήσετε από τη Ζάμπα Α.Ε. να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παραπάνω.
 • Απόσυρση Συγκατάθεσης: Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων: Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.
 • Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.
 • Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.
 • Διαγραφής: Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Υποβολής Καταγγελίας σε ρυθμιστική αρχή: Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων ή σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων έχουν παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη ρυθμιστική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με νόμο ή κανονισμό. Από τη στιγμή που ο σκοπός παύει να υπάρχει ή εκπληρώνεται, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα περιορίζονται. Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Μέτρα Ασφαλείας

H Ζάμπα Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Η Ζάμπα Α.Ε., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, όπως η διενέργεια back-up σε σύστημα cloud με κρυπτογράφηση, η χρήση firewall στον file server, η εφαρμογή προγραμμάτων ασφαλείας για τον server και η κατοχή πιστοποιητικού ασφαλείας για την ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στη Ζάμπα Α.Ε. διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ζάμπα Α.Ε. που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Ζάμπα Α.Ε. επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Ζάμπα Α.Ε. μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών τους, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, τους εμπιστευτικότητας και τους ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον τους πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν τους σφαίρας επιρροής τους, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη

Σύνδεσμοι σε Άλλες Διαδικτυακές Τοποθεσίες

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω των διαδικτυακών τοποθεσιών μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Instragram κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στην διαδικτυακή τοποθεσία με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και/ή σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της Ζάμπα A.E.), ενδέχεται να κοινοποιούνται στη Ζάμπα A.E. ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια και περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει/κοινοποιήσει κ.λπ.). Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις ισχύουσες δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου, τους όρους χρήσης και τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτά τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, κα. Μπαλοπούλου Παρασκευή Βασιλική:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@zampa.gr
 2. Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού 42, Περιστέρι, Αττική, Τ.Κ. 12133, Ελλάδα
 3. Μέσω τηλεφώνου στο 210-5747655, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

4. Πολιτική Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτή την τοποθεσία. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Θα θέλαμε η εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας να είναι καλή και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε cookies, υπηρεσίες ανάλυσης ιστού και προσθήκες (plug-ins) για μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρησιμοποιούμε διάφορα cookies και υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζουμε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και να τον καθιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωτικό και φιλικό στη χρήση του. Είναι σημαντικό για εμάς να μπορείτε να περιηγείστε με ευκολία στον ιστότοπό μας, και ως εκ τούτου θεωρούμε πολύ σημαντικό να τον βελτιώνουμε συνεχώς. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση των ρυθμίσεων και των ήδη συμπληρωμένων φορμών σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρίζετε κάθε φορά τα ίδια δεδομένα. Επίσης, είναι σημαντικό για εμάς να βλέπετε μόνο το περιεχόμενο εκείνο που πραγματικά σάς ενδιαφέρει και που θα διευκόλυνε τη διαδικτυακή εμπειρία σας.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων την βελτίωση του ιστοτόπου, μέσω αξιολόγησης σχετικά με τους αριθμούς και τα μοτίβα χρήσης, την προσαρμογή του ιστοτόπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την επιτάχυνση των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις βασισμένες στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση των «cookies τρίτων», τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα cookies τρίτων είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Λειτουργικά Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέσω των τοποθεσιών που επισκέπτεστε, τα οποία επιτρέπουν την αναδόμηση τυχόν ρυθμίσεων ή άλλων αλλαγών που έχετε κάνει κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Τα λειτουργικά cookies διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας. Τα cookies αυτά επιτρέπουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • αποθήκευση ρυθμίσεων όπως είναι για παράδειγμα η γλώσσα, η τοποθεσία, ο αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κ.λπ.,
 • αποθήκευση ρυθμίσεων για βέλτιστη προβολή βίντεο, π.χ. το επιθυμητό μέγεθος της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης και τα δεδομένα ανάλυσης της οθόνης σας,
 • καταγραφή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στον ιστότοπό μας να εμφανίζεται κατά τον βέλτιστο τρόπο,
 • αναγνώριση κακής χρήσης των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας, π.χ. καταγράφοντας πολυάριθμες διαδοχικές ή αποτυχημένες προσπάθειες εγγραφής, και
 • πλήρης φόρτωση του ιστότοπου, έτσι ώστε ο ιστότοπος να παραμένει προσβάσιμος.

Cookies Επιδόσεων και Ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των χρηστών με την ιστοσελίδα, καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

Υπηρεσίες Ανάλυσης για Στατιστικούς Σκοπούς

Προκειμένου να προσδιορίζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας που σάς ενδιαφέρει περισσότερο, παρακολουθούμε συνεχώς τον αριθμό των επισκεπτών και τα περιεχόμενα που διαβάζονται πιο συχνά. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για στατιστικούς σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα:

 • η καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας,
 • η καταγραφή του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην τοποθεσία μας,
 • η καταγραφή της σειράς των επισκέψεων στους διαφορετικούς ιστότοπους,
 • ο προσδιορισμός εκείνων των τμημάτων του ιστότοπού μας που χρειάζονται αλλαγή, και
 • η βελτιστοποίηση του ιστότοπου.

Cookies Στόχευσης/Διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευόμενης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Στα cookies των συνεργατών επαναστόχευσής μας δεν αποθηκεύονται προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα. Και τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα συγχωνεύονται με δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επισκεπτών μας.

Θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε, ωστόσο, ότι, ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές που εξυπηρετούν τους σκοπούς μάρκετινγκ, θα εξακολουθούν να εμφανίζονται διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις αυτές θα μπορούσαν, παραδείγματος χάριν, να προσαρμόζονται έτσι ώστε να προσιδιάζουν στο περιεχόμενο του ιστότοπου.

Απενεργοποίηση των Cookies

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, ακολουθείστε τους κανόνες που υποδεικνύουμε εν συνεχεία:

Α) Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

 1. Επιλέξτε από το μενού ‘Εργαλεία’ και στη συνέχεια ‘Επιλογές Internet’,
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Ιδιωτικό απόρρητο’, και
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

Β) Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

 1. Επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις’ και στη συνέχεια ‘για προχωρημένους’,
 2. Στην ενότητα ‘Απόρρητο και ασφάλεια’, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ρυθμίσεις περιεχομένου’, και
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Cookies’.

Γ) Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

 1. Επιλέξτε ‘Προτιμήσεις’ και στη συνέχεια ‘Απόρρητο’, και
 2. Κάντε κλικ στο ‘Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου’.

Δ) Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

 1. Επιλέξτε από το μενού ‘Εργαλεία’  και στη συνέχεια ‘Επιλογές’,
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ‘Privacy’, και
 3. Βρείτε το μενού ‘cookies’ και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες ή θα περιοριστούν σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα cookies.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την παραπάνω Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

5. Δηλώσεις Αποποίησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η ΖΑΜΠΑ Α.Ε., ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η Ζάμπα Α.Ε. ούτε οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν πραγματοποιούν καμία δήλωση ότι (i) η Διαδικτυακή Τοποθεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (ii) η Διαδικτυακή Τοποθεσία θα λειτουργεί απρόσκοπτα, την κατάλληλη στιγμή, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα ή (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και υλικού που υπάρχει στη Διαδικτυακή Τοποθεσία) θα είναι σωστά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα ανταποκρίνονται με άλλο τρόπο στις απαιτήσεις σας.

Αυτή είναι μια δημόσια διαδικτυακή τοποθεσία. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία προσδοκία ως προς την εμπιστευτικότητα όσον αφορά οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να υποβάλετε σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία. Μην υποβάλετε εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

Η Ζάμπα Α.Ε. και οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για διακοπές ή παραλείψεις σε ότι αφορά το διαδίκτυο, το δίκτυο ή τη φιλοξενία ή τις υπηρεσίες τρίτων και δεν εγγυώνται ότι η Διαδικτυακή Τοποθεσία ή οι υπηρεσίες που καθιστούν διαθέσιμη αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που στέλνει η Ζάμπα Α.Ε. δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οποιαδήποτε λήψη ή απόκτηση υλικού με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Διαδικτυακής Τοποθεσίας εμπίπτει στη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή ή στις συσκευές σας ή απώλεια δεδομένων που προέκυψαν από τη λήψη του εν λόγω υλικού.

6. Συμμετοχή

Με την υποβολή Περιεχομένου Χρήστη στη διαδικτυακή τοποθεσία, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι κατάλληλο, εποικοδομητικό και σχετικό και δεν θα περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο που ενδέχεται να είναι παράνομο ή αλλιώς μη κατάλληλο για δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά στοιχείων που (1) ενδέχεται να είναι δυσφημιστικά ή να προκαλέσουν βλάβη σε άλλο άτομο ή οντότητα, (2) ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή περιουσιακό στοιχείο ή να δυσφημίσουν ή να παρενοχλήσουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση, (3) ενδέχεται να παραβιάσουν νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα ή στη δημοσιότητα), (4) είναι πορνογραφικά, χυδαία, αισχρά, πρόστυχα, άσεμνα ή απειλητικά, (5) είναι μη αποδεκτά από πολιτισμικής ή εθνολογικής πλευράς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή (6) υποδηλώνουν ή ενθαρρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για τη σάρωση και την αφαίρεση οποιωνδήποτε ιών ή άλλων προβληματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών πριν από την υποβολή οποιουδήποτε υλικού. Επίσης, απαγορεύεται να μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές, προγράμματα «πυραμίδα», έρευνες και προσκλήσεις μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Επίσης, απαγορεύεται η πλαστογράφηση επικεφαλίδων ή η διαχείριση αναγνωριστικών ή άλλων δεδομένων προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και Περιεχομένου Χρήστη που μεταδίδεται μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή να διαχειριστείτε την παρουσία σας στη Διαδικτυακή Τοποθεσία. Απαγορεύεται να παρέμβετε ή να προκαλέσετε αναστάτωση στη λειτουργία των τοποθεσιών, των διακομιστών ή των δικτύων μας ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου ή ατόμου, όπως μεταξύ άλλων, σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλη υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ιδέες, υποβολές ή συζητήσεις ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία που δεν προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον συμβάλλοντα χωρίς αποζημίωση ή αναφορά του δημιουργού.

Διά του παρόντος παραχωρείτε στη Ζάμπα Α.Ε., σε ισχύ στο διηνεκές, αμετάκλητη, ανεπιφύλακτη, μη αποκλειστική, με δυνατότητα εκχώρησης και μεταβίβασης άδεια χρήσης για να χρησιμοποιούν, να φιλοξενείται, να αποθηκεύεται, να αναπαράγεται, να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να δημιουργούνται παράγωγα έργα, να διανέμεται, να εκτελείται δημόσια, να παρουσιάζεται δημόσια, να μεταδίδεται και να δημοσιεύεται το Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε σε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων της Ζάμπα Α.Ε. σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ζάμπα Α.Ε.

Ευθύνεστε αποκλειστικά για το δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη και για τις συνέπειες της ανάρτησης, της υποβολής ή/και της δημοσίευσής του. Η Ζάμπα Α.Ε. μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να εξετάζει και να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη πριν ή/και μετά την υποβολή του. Εντούτοις, αναγνωρίζετε ότι είναι αδύνατον να ελέγχουμε ή να εξετάζουμε όλο το Περιεχόμενο Χρήστη. Χωρίς περιορισμό, η Ζάμπα Α.Ε., οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητα του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτούν τρίτοι στη Διαδικτυακή Τοποθεσία.

Η Ζάμπα Α.Ε. δεν προσυπογράφει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται εκεί και η Ζάμπα Α.Ε. αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Η Ζάμπα Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ή/και να αφαιρεί μηνύματα ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που δεν είναι αποδεκτά, είναι ανάρμοστα ή παραβιάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους Χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που έχει υποβληθεί είναι μη αποδεκτό ή ανάρμοστο μπορεί να επικοινωνήσει αμέσως με τη Ζάμπα Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@zampa.gr. Κατά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να προβούμε στις ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επειδή πρόκειται για μη αυτόματη διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε αμέσως συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη.

7. Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΖΑΜΠΑ Α.Ε. Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ Α.Ε. Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ.

8. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η Ζάμπα Α.Ε. δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τοποθεσίας τρίτων, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μέσω υπερ-σύνδεσης, ανεξάρτητα από το αν η υπερ-σύνδεση παρέχεται από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε σύνδεση που υπάρχει στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας προς άλλη τοποθεσία δεν αποτελεί έγκριση της εν λόγω άλλης τοποθεσίας και δεν παρέχεται κρίση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα των πληροφοριών ή την καταλληλότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε τοποθεσίας στην οποία μπορεί να συνδέεται η Διαδικτυακή Τοποθεσία και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα προηγούμενα.

Οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται προς λήψη από ή μέσω αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Εκτός των όσων διατυπώνονται στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται προς χρήση μόνο από τους τελικούς χρήστες και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΖΑΜΠΑ Α.Ε. Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

9. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή Τοποθεσία που παρέχονται από τη Ζάμπα Α.Ε., τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, ή/και τους συνεργάτες, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, η μεταγλώττιση των δεδομένων που υπάρχουν στη Διαδικτυακή Τοποθεσία και η σειρά, η αλληλουχία και η διάταξη αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, ανήκουν όλα στη Ζάμπα Α.Ε. ή / και στους συνεργάτες και στους εκχωρούντες άδειας χρήσης. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή Τοποθεσία που δεν παραχωρούνται ρητώς στο παρόν.

Η χρήση και η καταχώριση της επωνυμίας Ζάμπα Α.Ε. αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας. Η ορθή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της Ζάμπα Α.Ε. κατά την αναφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Απαγορεύεται να καταχωρίζετε ή να χρησιμοποιείτε την εταιρική επωνυμία, τη νόμιμη επωνυμία, την εμπορική επωνυμία, το όνομα τομέα ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία, ένδειξη ή περιγραφή, που η επωνυμία Ζάμπα Α.Ε. ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία παρόμοια σε αυτήν ή οποιαδήποτε επωνυμία που αποτελείται από μέρος της επωνυμίας Ζάμπα Α.Ε. σχηματίζει μέρος της ούτε θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν της εταιρείας.

10. Δικαιώματα Αποκλειστικής Κυριότητας στη Διαδικτυακή Τοποθεσία

Αυτή η Διαδικτυακή Τοποθεσία είναι εκ φύσεως δημόσια και οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτήν δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε θα συνιστούν «δημοσίευση» της εν λόγω εφεύρεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται ή/και συζητείται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί εμπορικού σήματος και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ζάμπα Α.Ε., των συνεργατών της ή τρίτων. Εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις, συστάσεις ή λύσεις ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία, είστε υπεύθυνοι να λάβετε κατάλληλη άδεια σε ότι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιοποίησης.

11. Αποζημίωση και Απαλλαγή

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη Ζάμπα Α.Ε., τους συνεργάτες, τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από και κατά οποιασδήποτε ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και επαγγελματιών και του κόστους επίλυσης διαφορών) που προκύπτουν από την ανάρτηση, το περιεχόμενο ή τη μετάδοση οποιουδήποτε μηνύματος, δεδομένων, υλικού ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς. Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αγωγής που απορρέει από οποιοδήποτε μήνυμα ή από οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που αναρτάτε, η Ζάμπα Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει την ταυτότητά σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να έχει για εσάς.

Εάν έχετε διαφορά με έναν ή περισσότερους χρήστες, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη Ζάμπα Α.Ε., τους συνεργάτες, τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) οποιουδήποτε είδους και φύσεως, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές.

12. Διακοπή Λειτουργίας Διαδικτυακής Τοποθεσίας

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτουμε τη λειτουργία της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή οποιουδήποτε (οποιωνδήποτε) μέρους(ών) της για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή λήψη συγκατάθεσης. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποτυχία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου ή/και Περιεχομένου Χρήστη, που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία.

13. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς, αγωγής ή βάσης αγωγής, που απορρέει από ή σχετίζεται ή συνδέεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή με τη χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη ή στην εγκυρότητα των Όρων Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να υποβάλετε τις εν λόγω διαφορές, αγωγές ή βάσεις αγωγής αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

14. Διαιρετότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικατασταθεί με μια έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη που σχετίζεται περισσότερο με τον σκοπό της αρχικής διάταξης.

15. Μη Παραίτηση

Καμία αποτυχία ή αδράνεια εκ μέρους της Ζάμπα Α.Ε. να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση των δικαιωμάτων της Ζάμπα Α.Ε. σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προηγούμενες ή μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου. Ούτε η λήψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τη Ζάμπα Α.Ε., ούτε και το εάν κάποιο άτομο βασίστηκε (δημιούργησε πεποίθηση) στις ενέργειες της Ζάμπα Α.Ε. δεν θα θεωρηθεί ότι συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε μέρους των Όρων Χρήσης. Μόνο μια συγκεκριμένη, γραπτή δήλωση εξαίρεσης υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Ζάμπα Α.Ε. θα έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ.

16. Επικεφαλίδες

Οι επικεφαλίδες των τμημάτων των Όρων Χρήσης εισάγονται μόνο για την ευκολία και δεν θα συνιστούν μέρος αυτών ή θα επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη σημασία ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης.

Ευχαριστούμε που συνδεθήκατε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος, 2019