Όροι Χρήσης

 1. Αποδοχή Όρων Χρήσης
 2. Τροποποίηση Όρων
 3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
 4. Δηλώσεις Αποποίησης
 5. Συμβάλλων
 6. Περιορισμός Ευθύνης
 7. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων
 8. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα
 9. Δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας στη Διαδικτυακή τοποθεσία
 10. Αποζημίωση και αποδέσμευση
 11. Κλείσιμο του Site
 12. Επίλυση Διαφορών
 13. Δυνατότητα διαχωρισμού
 14. Απουσία εξαίρεσης
 15. Επικεφαλίδες

 

 

 

 

Όροι χρήσης

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ("Διαδικτυακή τοποθεσία") σας παρέχεται από την Ζάμπα Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισού 42, Περιστέρι, Αθήνα, 121 33, Ελλάδα.  

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας (το "Περιεχόμενο") και για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδέχεται να στείλετε, υποβάλετε ή/και δημοσιεύσετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι εν λόγω όροι ενδέχεται να είναι επιπρόσθετοι αυτών των Όρων χρήσης ή, όπου και μόνο τότε και στον βαθμό που προσδιορίζεται ρητώς, ενδέχεται να αντικαθιστούν αυτούς τους Όρους χρήσης.

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας δεσμεύεστε νομικά για τους Όρους χρήσης και για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν ή σε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία.

2. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν από τη ΖάμπαΑΕ οποιαδήποτε στιγμή. Αυτοί οι τροποποιημένοι Όροι χρήσης θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους. Εξακολουθώντας να προσπελάζετε ή να χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή τοποθεσία μετά την εν λόγω ανάρτηση, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις. Συνιστάται να εξετάζετε τακτικά οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Η ΖάμπαΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να επιφέρει αλλαγές ή να πραγματοποιήσει ενημερώσεις στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή στο Περιεχόμενο της Διαδικτυακής τοποθεσίας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η ΖάμπαΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να αρνείται ή να διακόπτει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή σε μέρος αυτής με άμεση ισχύ χωρίς ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της ΖάμπαΑΕ και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, όπως αναφέρεταιστη Διαδικτυακή τοποθεσία.

4. Δηλώσεις Αποποίησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Η ΖΑΜΠΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,  ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η ΖάμπαΑΕ ούτε οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν πραγματοποιούν καμία δήλωση ότι (i) η Διαδικτυακή τοποθεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (ii) η Διαδικτυακή τοποθεσία θα λειτουργεί απρόσκοπτα, την κατάλληλη στιγμή, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα ή (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και υλικού που υπάρχει στη Διαδικτυακή τοποθεσία) θα είναι σωστά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα ανταποκρίνονται με άλλο τρόπο στις απαιτήσεις σας.

Αυτή είναι μια δημόσια διαδικτυακή τοποθεσία. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία προσδοκία ως προς την εμπιστευτικότητα όσον αφορά οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που μπορεί να υποβάλετε σε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία. Μην υποβάλετε εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

Η ΖάμπαΑΕ και οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για διακοπές ή παραλείψεις σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο, το δίκτυο ή τη φιλοξενία ή τις υπηρεσίες τρίτων και δεν εγγυώνται ότι η Διαδικτυακή τοποθεσία ή οι υπηρεσίες που καθιστούν διαθέσιμη αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που στέλνει η ΖάμπαΑΕ δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οποιαδήποτε λήψη ή απόκτηση υλικού με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Διαδικτυακής τοποθεσίας εμπίπτει στη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή ή στις συσκευές σας ή απώλεια δεδομένων που προέκυψαν από τη λήψη του εν λόγω υλικού.

5. Συμβεβλημένος

Με την υποβολή Περιεχομένου χρήστη στη διαδικτυακή τοποθεσία, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι κατάλληλο, εποικοδομητικό και σχετικό και δεν θα περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο που ενδέχεται να είναι παράνομο ή αλλιώς μη κατάλληλο για δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά  στοιχείων που (1) ενδέχεται να είναι δυσφημιστικά ή να προκαλέσουν βλάβη σε άλλο άτομο ή οντότητα, (2) ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή περιουσιακό στοιχείο ή να δυσφημίσουν ή να παρενοχλήσουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση, (3) ενδέχεται να παραβιάσουν νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα ή στη δημοσιότητα), (4) είναι πορνογραφικά, χυδαία, αισχρά, πρόστυχα, άσεμνα ή απειλητικά, (5) είναι μη αποδεκτά από πολιτισμικής ή εθνολογικής πλευράς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή (6) υποδηλώνουν ή ενθαρρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για τη σάρωση και την αφαίρεση οποιωνδήποτε ιών ή άλλων προβληματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών πριν από την υποβολή οποιουδήποτε υλικού. Επίσης, απαγορεύεται να μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές, προγράμματα "πυραμίδα", έρευνες και προσκλήσεις μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας. Επίσης, απαγορεύεται η πλαστογράφηση επικεφαλίδων ή η διαχείριση αναγνωριστικών ή άλλων δεδομένων προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και Περιεχομένου χρήστη που μεταδίδεται μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή να διαχειριστείτε την παρουσία σας στη Διαδικτυακή τοποθεσία. Απαγορεύεται να παρέμβετε ή να προκαλέσετε αναστάτωση στη λειτουργία των τοποθεσιών, των διακομιστών ή των δικτύων μας ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου ή ατόμου, όπως μεταξύ άλλων, σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλη υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ιδέες, υποβολές ή συζητήσεις ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία που δεν προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον συμβάλλοντα χωρίς αποζημίωση ή αναφορά του δημιουργού.

Διά του παρόντος παραχωρείτε στη Ζάμπα ΑΕ, σε ισχύ στο διηνεκές, αμετάκλητη, ανεπιφύλακτη, μη αποκλειστική, με δυνατότητα εκχώρησης και μεταβίβασης άδεια χρήσης για να χρησιμοποιούν, να φιλοξενείται, να αποθηκεύεται, να αναπαράγεται, να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να δημιουργούνται παράγωγα έργα, να διανέμεται, να εκτελείται δημόσια, να παρουσιάζεται δημόσια, να μεταδίδεται και να δημοσιεύεται το Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε σε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων της ΖάμπαΑΕ σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ζάμπα ΑΕ.

Ευθύνεστε αποκλειστικά για το δικό σας Περιεχόμενο χρήστη και για τις συνέπειες της ανάρτησης, της υποβολής ή/και της δημοσίευσής του. Η ΖάμπαΑΕ μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να εξετάζει και να ελέγχει το Περιεχόμενο χρήστη πριν ή/και μετά την υποβολή του. Εντούτοις, αναγνωρίζετε ότι είναι αδύνατον να ελέγχουμε ή να εξετάζουμε όλο το Περιεχόμενο χρήστη. Χωρίς περιορισμό, η Ζάμπα ΑΕ, οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητα του Περιεχομένου χρήστη που αναρτούν τρίτοι στη Διαδικτυακή τοποθεσία.

Η ΖάμπαΑΕ δεν προσυπογράφει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται εκεί και η ΖάμπαΑΕ αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με το Περιεχόμενο χρήστη.

Η ΖάμπαΑΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ή/και να αφαιρεί μηνύματα ή άλλο Περιεχόμενο χρήστη που δεν είναι αποδεκτά, είναι ανάρμοστα ή παραβιάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι το Περιεχόμενο χρήστη που έχει υποβληθεί είναι μη αποδεκτό ή ανάρμοστο μπορεί να επικοινωνήσει αμέσως με τη ΖάμπαΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@zampa.gr. Κατά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να προβούμε στις ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επειδή πρόκειται για μη αυτόματη διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε αμέσως συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. 

6. Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΖΑΜΠΑ ΑΕ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΖΑΜΠΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ ΑΕ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ.

7. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η ΖάμπαΑΕ δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τοποθεσίας τρίτων, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη Διαδικτυακή τοποθεσία μέσω υπερ-σύνδεσης, ανεξάρτητα από το αν η υπερ-σύνδεση παρέχεται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους χρήσης. Οποιαδήποτε σύνδεση που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία μας προς άλλη τοποθεσία δεν αποτελεί έγκριση της εν λόγω άλλης τοποθεσίας και δεν παρέχεται κρίση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα των πληροφοριών ή την καταλληλότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε τοποθεσίας στην οποία μπορεί να συνδέεται η Διαδικτυακή τοποθεσία και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα προηγούμενα.

Οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται προς λήψη από ή μέσω αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Εκτός των όσων διατυπώνονται στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται προς χρήση μόνο από τους τελικούς χρήστες και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΖΑΜΠΑ ΑΕ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 

8. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή τοποθεσία που παρέχονται από τη Ζάμπα ΑΕ, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, ή/και τους συνεργάτες, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση της Διαδικτυακής τοποθεσίας, η μεταγλώττιση των δεδομένων που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία και η σειρά, η αλληλουχία και η διάταξη αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας, ανήκουν όλα στη Ζάμπα ΑΕ ή / και στους συνεργάτες και στους εκχωρούντες άδειας χρήσης. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή τοποθεσία που δεν παραχωρούνται ρητώς στο παρόν.

Η χρήση και η καταχώριση της επωνυμίας Ζάμπα ΑΕ αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας. Η ορθή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της ΖάμπαΑΕ κατά την αναφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Απαγορεύεται να καταχωρίζετε ή να χρησιμοποιείτε την εταιρική επωνυμία, τη νόμιμη επωνυμία, την εμπορική επωνυμία, το όνομα τομέα ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία, ένδειξη ή περιγραφή, που η επωνυμία Ζάμπα ΑΕ ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία παρόμοια σε αυτήν ή οποιαδήποτε επωνυμία που αποτελείται από μέρος της επωνυμίας ΖάμπαΑΕ σχηματίζει μέρος της ούτε θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν της εταιρείας. 

9. Δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας στη Διαδικτυακή τοποθεσία

 Αυτή η Διαδικτυακή τοποθεσία είναι εκ φύσεως δημόσια και οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτήν δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε θα συνιστούν "δημοσίευση" της εν λόγω εφεύρεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται ή/και συζητείται στη Διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί εμπορικού σήματος και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ζάμπα ΑΕ, των συνεργατών της ή τρίτων. Εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις, συστάσεις ή λύσεις ή άλλο Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία, είστε υπεύθυνοι να λάβετε κατάλληλη άδεια σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιοποίησης. 

10. Αποζημίωση και αποδέσμευση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη Ζάμπα ΑΕ, τους συνεργάτες,  τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από και κατά οποιασδήποτε ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και επαγγελματιών και του κόστους  επίλυσης διαφορών) που προκύπτουν από την ανάρτηση, το περιεχόμενο ή τη μετάδοση οποιουδήποτε μηνύματος, δεδομένων, υλικού ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου χρήστη που υποβάλετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων χρήσης από εσάς. Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αγωγής που απορρέει από οποιοδήποτε μήνυμα ή από οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο χρήστη που αναρτάτε, η ΖάμπαΑΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει την ταυτότητά σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να έχει για εσάς.

Εάν έχετε διαφορά με έναν ή περισσότερους χρήστες, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη Ζάμπα ΑΕ, τους συνεργάτες, τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) οποιουδήποτε είδους και φύσεως, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές.

11. Διακοπή λειτουργίας τοποθεσίας

 Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτουμε τη λειτουργία της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή οποιουδήποτε(οποιωνδήποτε) μέρους(ών) της για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή λήψη συγκατάθεσης. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποτυχία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου ή/και Περιεχομένου χρήστη, που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία.

12. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς, αγωγής ή βάσης αγωγής, που απορρέει από ή σχετίζεται ή συνδέεται με αυτούς τους Όρους χρήσης ή με τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη ή στην εγκυρότητα των Όρων χρήσης, με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να υποβάλετε τις εν λόγω διαφορές, αγωγές ή βάσεις αγωγής αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

13. Δυνατότητα Διαχωρισμού

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικατασταθεί με μια έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη που σχετίζεται περισσότερο με τον σκοπό της αρχικής διάταξης .

14. Απουσία εξαίρεσης

 Καμία αποτυχία ή αδράνεια εκ μέρους της ΖάμπαΑΕ να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση των δικαιωμάτων της ΖάμπαΑΕ σύμφωνα με τους Όρους χρήσης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προηγούμενες ή μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου. Ούτε η λήψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τη Ζάμπα ΑΕ, ούτε και το εάν κάποιο άτομο βασίστηκε (δημιούργησε πεποίθηση) στις ενέργειες της ΖάμπαΑΕ δεν θα θεωρηθεί ότι συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε μέρους των Όρων χρήσης. Μόνο μια συγκεκριμένη, γραπτή δήλωση εξαίρεσης υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΖάμπαΑΕ θα έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ. 

15. Επικεφαλίδες

Οι επικεφαλίδες των τμημάτων των Όρων χρήσης εισάγονται μόνο για την ευκολία και δεν θα συνιστούν μέρος αυτών ή θα επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη σημασία ή την ερμηνεία των Όρων χρήσης.

Ευχαριστούμε που συνδεθήκατε στη Διαδικτυακή τοποθεσία μας.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος, 2018

 

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της ΖΑΜΠΑ AE

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου18 Μαΐου, 2018

Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται από την Ζάμπα Α.Ε. και τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της. Η ΖάμπαAEεκτιμά το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας μέσω των επισκέψεών σας στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, στη διεύθυνση http://www.zampa.grή σε σχετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε σελίδες ή/και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια (συλλογικά "Σελίδες της ΖάμπαAE"). Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΖάμπαAEόταν αλληλεπιδράτε με αυτήν, όπως όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΖάμπαAE, όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της, όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία, όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών και όταν αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAEως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, κ.λπ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές και μη συλλογές όλων των τύπων προσωπικών δεδομένων.

Γιατί σας ζητάμε να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ζητάμε να μας κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 • αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της ΖάμπαAEστο διαδίκτυο,
 • ενεργοποίηση ή δήλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή για βελτίωση της λειτουργικότητας,
 • λήψη πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΖάμπαAE,
 • συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες της ΖάμπαAE, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών/σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστολογίων μας,
 • αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες με τη ΖάμπαAE,
 • συμβολή στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και στη δημιουργία καμπανιών που σχεδιάζονται με γνώμονα εσάς, στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και στη συνεχή βελτίωση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών,
 • συνεισφορά στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και παροχή δυνατότητας στη ΖάμπαAEνα σας ενημερώνει για δοκιμές νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή να σας συμπεριλαμβάνει σε αυτές,
 • επίλυση προβλημάτων καταναλωτών ή/και προϊόντων και υπηρεσιών, και
 • λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της ΖάμπαAE.

Όταν έρχεστε σε επαφή με τη ΖάμπαAEεκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη, σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 • διαχείριση σχέσεων πελατών,
 • διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες,
 • βελτίωση επικοινωνιών,
 • ανάλυση και κατανόηση αλληλεπιδράσεων πελατών,
 • εφαρμογή προγραμμάτων ασφαλείας, και
 • συνεισφορά στη συμμετοχή της ΖάμπαAEσε προγράμματα πιστοποίησης.

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που έχουμε κοινοποιήσει σε εσάς. Σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους (συναφείς) σκοπούς, θα εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας δεδομένων (εφόσον απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Όταν αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAE, για παράδειγμα όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAEμέσω των σελίδων της ΖάμπαAE, μπορεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε ορισμένα δεδομένα, όπως:

 • το όνομά σας,
 • τη διεύθυνση email σας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • το φύλο σας,
 • την ηλικία σας,
 • πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις Σελίδες της ΖάμπαAE,
 • τα ενδιαφέροντά σας, και
 • άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της ΖάμπαAE, ενδέχεται να κοινοποιούνται στη ΖάμπαAEορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια που έχετε αναρτήσει κ.λπ.).

Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών, όπως, ενδεικτικά:

 • τη διεύθυνση IP σας,
 • το αναγνωριστικό cookie σας,
 • το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • την τοποθεσία σας,
 • τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ,
 • κτλ.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAEεκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη της ΖάμπαAE, μπορεί να συλλέγουμε:

 • το όνομά σας,
 • τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • την εικόνα σας,
 • τη διεύθυνση IP σας, και
 • (προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, π.χ. τα χόμπι σας, ηλικία)κλπ.

Διαφορετικοί τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη ΖάμπαAEμε διάφορους τρόπους, όπως, ενδεικτικά:,

 • δήλωση μιας αγοράς ή μιας υπηρεσίας,
 • επικοινωνίες με τη ΖάμπαAE. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες και να περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα των ερωτήσεών σας προς εμάς ή τα αιτήματα που απευθύνετε σε εμάς,
 • επικοινωνία με εκπρόσωπο του Τμήματος υποστήριξης πελατών της ΖάμπαAEμέσω email, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
 • παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας,
 • συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της ΖάμπαAE, π.χ. όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια,
 • αίτηση λήψης μηνυμάτων στην κινητή σας συσκευή/τηλέφωνο,
 • εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο της ΖάμπαAE,
 • αποστολή συμπληρωμένης απαντητικής κάρτας που συνοδεύει το προϊόν ΖάμπαAEπου αγοράσατε,
 • εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμή προϊόντος ή έρευνες,
 • σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο LinkedIn για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση,
 • όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα/υπηρεσίες ή/και εφαρμογές που συνδέονται με τη ΖάμπαAE, μπορεί να σας ζητηθεί αν θέλετε να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας στη ΖάμπαAE, π.χ. κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης ή των δεδομένων τοποθεσίας σας,
 • cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, και
 • παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η ΖάμπαAEμπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAEως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης για:

 • τη δήλωση αγορών,
 • την παροχή υπηρεσιών με τη ΖάμπαAE,
 • τις επικοινωνίες με τη ΖάμπαAE,
 • την ανάπτυξη συνεργασιών,
 • την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή συστήματα της ΖάμπαAE,
 • τη συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειες, και
 • την εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμές προϊόντων ή έρευνες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε άλλους

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για παράδειγμα, η ΖάμπαAEενδέχεται να πωλήσει ένα προϊόν ή να προσφέρει μια υπηρεσία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας κοινού μάρκετινγκ με μια άλλη εταιρεία (εταιρικός συνεργάτης). Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης με άλλες εταιρείες, καθώς και για το ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό των  προσπαθειών μας κοινού μάρκετινγκ.

Η ΖάμπαAEμπορεί επίσης να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες, όπως παρόχους υπηρεσιών IT και επικοινωνίας, εταιρείες διεξαγωγής δοκιμών, συνεργάτες υποστήριξης για διαχείριση δεδομένων και άλλους με τους οποίους η ΖάμπαAEσχετίζεται αναγκαστικά για την παροχή των υπηρεσιών της.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη ΖάμπαAEως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, η ΖάμπαAEμπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε αναφορές και σε άλλα υλικά που παρέχονται από εσάς ή/και την εταιρεία σας βάσει συμφωνίας με άλλο εταιρικό συνεργάτη ή/και προμηθευτή.

Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ή αν για κάποιο άλλο λόγο κρίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η ΖάμπαAEθα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Από τη στιγμή που μας έχετε υποβάλει τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε εύλογη πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να τις ενημερώσετε, να τις τροποποιήσετε ή, αν είναι εφικτό βάσει νόμου, να τις διαγράψετε.

Σήματα "Χωρίς παρακολούθηση"

Η ΖάμπαAEλαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της και προσπαθεί να έχει ως προτεραιότητα τους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η ΖάμπαAEχρησιμοποιεί τα cookies για να σας βοηθάει να αξιοποιείτε στο έπακρο τις Σελίδες της ΖάμπαAE.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η ΖάμπαAEδεν χρησιμοποιεί προς το παρόν κάποια τεχνική λύση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποκρινόμαστε σε σήματα "Χωρίς παρακολούθηση" του προγράμματος περιήγησής σας. Προκειμένου να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookies, ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αποδεχτείτε όλα ή συγκεκριμένα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies μας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ορισμένες ενότητες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας(ών) μπορεί να μην λειτουργούν. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Στις Σελίδες της ΖάμπαAE, χρησιμοποιούνται επίσης Flash cookies. Μπορείτε να καταργήσετε τα Flash cookies από τις ρυθμίσεις του Flash Player. Ανάλογα με την έκδοση του Internet Explorer (ή άλλου προγράμματος περιήγησης) και του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων (media player) που χρησιμοποιείτε, ενδεχομένως να μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash cookies με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash Cookies μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Adobe. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ο περιορισμός της χρήσης των Flash Cookies μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν συμμετέχετε σε διάφορα φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram κ.λπ., θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τα εργαλεία που σας παρέχουν οι εν λόγω τοποθεσίες, για να επιλέξετε πώς θα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο(α) αντίστοιχο(α) προφίλ σας.

Η ΖάμπαAEδεσμεύεται από τις πρακτικές ή τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών, από τους δικούς της Εσωτερικούς κανόνες για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media House rules) και από την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις ισχύουσες δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου, τους όρους χρήσης και τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτά τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και/ή σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της ΖάμπαAE), ενδέχεται να κοινοποιούνται στη ΖάμπαAEορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια και περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει/κοινοποιήσει κ.λπ.).

Σύνδεση με άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Κατά την περιήγησή σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες της ΖάμπαAE, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη ΖάμπαAEκαι να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε ρητά να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρεία ή των οποίων η διαχείριση γίνεται από άλλη εταιρεία εκτός ΖάμπαAE, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

Cloud

Η ΖάμπαAEενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της ΖάμπαAEκαι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η ΖάμπαAEχρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων αναφορικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε σοβαρά την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που εμπιστεύεστε στη ΖάμπαAEαπό απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ΖάμπαAEχρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας και διαδικασίες οργάνωσης που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ελέγχους πρόσβασης, τείχη προστασίας και ασφαλείς διακομιστές, και κρυπτογραφούμε ορισμένους τύπους δεδομένων, όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.

Ειδικές πληροφορίες για τους γονείς

Παρόλο που οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ΖάμπαAEδεν απευθύνονται γενικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, η πολιτική της ΖάμπαAEείναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων παιδιών.

Η ΖάμπαAEσυνιστά στους γονείς να επιβλέπουν ενεργά τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Αν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΖάμπαAEεξελίσσονται συνεχώς και η μορφή και η φύση των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε κατά διαστήματα αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, τυχόν δε αναθεωρήσεις υλικού θα αναρτώνται στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, θα αναρτήσουμε μια σαφή ειδοποίηση στη σελίδα δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου μας και στο επάνω μέρος της δήλωσης θα υποδεικνύεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση της δήλωσης.

Η νέα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Σελίδες της ΖάμπαAE. Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Τρόποι επικοινωνίας με τη ΖάμπαAE

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διαδικτυακή τοποθεσία της ΖάμπαAE (info@zampa.gr).